Sport w Nowej Jastrz±bce


We wsi istnieje klub sportowy "KS Nowa Jastrz±bka-Żukowice", który powstał w 1982r. Założycielem klubu był Janusz Garstka. Pocz±tkowo klub nazywał się: Ludowy Zespół Sportowy Nowa Jastrz±bka (LZS Nowa Jastrz±bka), a dopiero od 1999r. istnieje pod nazw±: Klub Sportowy Nowa Jastrz±bka-Żukowice (KS Nowa Jastrz±bka-Żukowice).
     Z założycielem współpracowali: Jerzy Rosada, Jan Mucha, Jerzy Borek, Andrzej Kaziród, ¶p. Wiesław Kaziród, Zdzisław Wilk, Piotr Kosiorowski, Marek Gruszka, Zdzisław Wielgus, Józef Kozioł, Andrzej Kalisz, ¶p. Józef Kalisz, ¶p. Jan Kalisz, Ryszard ¦liwa.

      Herb KS Nowa Jastrz±bka-Żukowice powstał z pomysłu Grzegorza Ogorzelca i Grzegorza Skrężyny.
     Barwy w herbie to: biel, czerń i zieleń.
     Klub może się pochwalić nowoczesnym zapleczem sportowym oraz stadionem.

Zaplecze sportowe K.S. Nowa Jastrz±bka - Żukowice

Sezon 1999/2000
Sezon 2000/2001
Sezon 2001/2002
Sezon 2002/2003
Sezon 2003/2004
Sezon 2004/2005
Sezon 2005/2006
Sezon 2006/2007
Sezon 2007/2008


www.jastrzabka.pl