Koło Gospodyń Wiejskich


 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Jastrząbce powstało w 1945r. przy zrzeszeniu Związek Samopomoc Chłopska. KGW zrzeszało kobiety ze wsi równocześnie udzielając im pomocy poprzez zaopatrzenie w sprzęt gospodarstwa domowego, w nasiona warzyw, organizowała sprzedaż piskląt i prowadziła działalność społeczno-kulturalną.
     Kiedy założono Kółko Rolnicze w Nowej Jastrząbce w 1957r., KGW dostało od niego finansową pomoc. Wtedy to agronom, pani Józefa Kluza postarała się, aby zwiększyć aktywność Koła na terenie wsi i parafii. Prowadzono kursy gotowania, pieczenia, uprawy warzyw i organizowano szkolenia, jak i również organizowano wycieczki, wieczorki towarzyskie i spotkania z lekarzami. Oprócz tego odbywały sie konkursy ogrodnicze co roku. Chciano w ten sposób ukazać piękno wsi, jak również pobudzić do aktywności w życiu wsi i parafii. Długoletnią działaczką i przewodniczącą Koła była Antonina Białas. Lubiła prace społeczne, aktywność i pracęna rzecz wsi. Tak też prowadziła Koło. Członkinie uczestniczyły w pracach przy budowie Szkoły Podstawowej, przy udowie drogi Nowa Jastrząbka - Stara Jastrząbka, organizowały różnorakie kursy. Brały czynny udział w działalności Gminnej Rady Narodowej, Rady Sołeckiej, Kółka Rolniczego, Komitetu szkolnego, Komitetu Sklepowego oraz Spółdzielczości Ogrodniczej i Mleczarskiej. Działalnoąć p. Białasowej znalazła uznanie u władz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i u władz państwowych. Okazano to poprzez liczne dyplomy i odznaki oraz medale. Pani Antonina Białas zmarła 3 lipca 2006r. przeżywszy 86 lat. Obecnie działa Zarząd KGW w składzie:

  1. Białas Wiesława - przewodnicząca
  2. Pabian Genowefa - skarbnik
  3. Skrzypek Alicja - sekretarzwww.jastrzabka.pl